Noteikumi un nosacījumi

Swedwear patur tiesības pieļaut kļūdas tekstos, attēlos un cenās, kā arī tehnisko aprakstu izmaiņās, piemēram, cenu izmaiņās, kuras mēs nevaram ietekmēt.

Vecuma ierobežojumi

Swedwear neslēdz līgumus ar nepilngadīgām personām (zem 18 gadiem), bez likumīgā aizbildņa atļaujas.

Cenas

Swedwear visā tīmekļa vietnē ir skaidri norādītas cenas bez PVN un ar PVN. Mēs paturam tiesības uz PVN izmaiņām, kā arī cenu un valūtas svārstībām, ko nespējam ietekmēt. Pasūtījuma minimālā summa ir 100 eiro, kas nozīmē, ka pasūtījumus zem 100 eiro mūsu mājaslapā nevar veikt. Mēs piedāvājam arī lielu produkcijas daudzumu pēc pieprasījuma.

Sūdzības un garantija

Swedwear uzņemas pilnu atbildību par bojātām precēm, ja pircējs iesniedz rakstisku sūdzību 30 dienu laikā no pirkuma datuma. Ja iesniegums tiks apstiprināts, mēs apmaksāsim atgriešanas izmaksas un nomainīsim preci vai apmainīsim to pret līdzīgu preci. Jums kā patērētājam ir tiesības atgriezt preci, ja tās īpašības atšķiras no apraksta, izņēmums gan ir preces ar krāsojumu, apdruku vai izšuvumu.

Piegādes izmaksas

Sūtīšana no 10 EUR.

Piegādes pienākums

Tirgotājs jums nosūtīs preci 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Tomēr ir iespēja vienoties par citu, saprātīgu piegādes laiku. Ja tirgotājs nepiegādā preces laikā un tas nav jūsu vainas dēļ, jums ir tiesības lauzt līgumu. Ja laužat līgumu, tirgotājam ir jāatmaksā jūsu pirkuma summa. Tas notiks ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad mazumtirgotājs būs saņēmis jūsu paziņojumu par līguma laušanu.

Krāsoti, apdrukāti un izšūti izstrādājumi

Krāsotus, apdrukātus vai izšūtus izstrādājumus nevar atgriezt, ja vien izstrādājumam nav acīmredzamu bojājumu. Ja līgums attiecas uz personalizētu izstrādājumu, kuru skaitā ietilpst krāsoti izstrādājumi, apdruka vai izšuvumi, ir iespējams atgriezt preci ar acīmredzamiem bojājumiem, pat ja tā ir izgatavota pēc pasūtījuma.

Integritātes politika — IP

Saskaņā ar ES Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR) mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Personas dati var ietvert jūsu vārdu, sociālās apdrošināšanas numuru un kontaktinformāciju. Personas datu apstrāde attiecas uz visām ar tiem veiktajām darbībām, tostarp, bet ne tikai; vākšana, reģistrācija un uzglabāšana. Lai sniegtu mūsu pakalpojumus, jūsu personas dati tiek kopīgoti ar mūsu piegādātājiem, ja tas ir nepieciešams pasūtīšanas un nosūtīšanas nolūkos. Mēs nenododam jūsu personisko informāciju trešajām personām un nedarīsim to arī turpmāk.

Ja nepieciešams, mēs varam ievākt arī dažus personas datus no ārējiem partneriem, piemēram, jūsu mājas adresi no publiska direktorija vai jūsu kredītspēju no kredītreitingu aģentūras, bankas vai kredītbiroja.

Saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jūs varat arī pieprasīt, lai tiktu laboti nepareizi dati, lai Swedwear pārtrauc jūsu datu apstrādi un tos dzēš, vai arī lai apstrāde tiktu kaut kā ierobežota. Ja šādas darbības notiek, lūdzu, sazinieties ar mums. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati ir apstrādāti veidā, kas pārkāpj attiecīgos datu aizsardzības likumus. Turklāt Swedwear ir pienākums sniegt personas datus, policijai vai citai autoritātei, ja tie nepieciešami, piemēram, nozieguma izmeklēšanas ietvaros.

To Top